Menu

Culture (subculture) of poverty in Ukraine

Systematic reforms in modern Ukraine are exposed to affect of a whole set of specific outlook and behavioural attitudes of the population of the country, largely determined by a specific “culture of poverty” that has the potential for self-reproduction. 

Given the economic crisis, external armed aggression, the weakness and instability of democratic institutions and practices, the prevalence of a culture of poverty is not just a negative social phenomenon, but a long-term threat to the country’s survival prospects and democratic development of the county.

The full text can be found at the link

(Українська)

В даному дослідженні ми сфокусувалися передусім на суб’єктивних параметрах бідності і намагалися з’ясувати, як пересічна людина бачить сучасну соціальну структуру в Україні, як вона оцінює своє місце в цій соціальній структурі; яким чином люди конструюють «свою» та «інші» соціальні групи в залежності від доходів, якими є ключові параметри та критерії зарахування людей до тих чи інших соціальних груп в залежності від доходів; що є основними «сферами дискомфорту» для пересічної людини – де в першу чергу вона починає відчувати, що їй бракує грошей для підтримки бажаного способу життя; якими є основні реакції людини на відчуття подібного дискомфорту; якими, з точки зору інформантів, є можливі шляхи подолання бідності. Ми не заперечуємо наявність структурних та системних проблем, що викликають бідність в українському суспільстві. Однак успіх будь яких змін залежить і від сутності та мети прийнятих законів, і від того, якими практиками на них відповідає населення. В цьому дослідженні увагу сконцентровано на повсякденних практиках людей, що загальмовують зміни, консервують бідність чи, навпаки, створюють можливість та перспективи для позитивних змін.

Ми всі є заручниками тих масштабних процесів поглиблення нерівностей, коли багаті стають багатшими, а бідні – біднішими. Однак в нашому дослідженні ми сфокусували увагу на пересічній людині, її реакціях на зовнішні виклики та стратегіях захисту – тобто на тій «культурі бідності», яку вона утворює навколо себе, а також на виявленні її потенційно можливих наслідків. Це є одночасно і перевагою (бо дозволяє працювати з сенсами), і обмеженням даного дослідження (яке не дає уявлення про об’єктивні параметри бідності та структурні чинники).

Дане дослідження є пілотним, не претендує на вичерпність, однак дозволяє пропонувати інструменти дослідження суб’єктивних параметрів бідності, підняти питання про ключові параметри та причини поширення культури бідності в сучасній Україні, створює можливість сфокусувати увагу на ключових спостереженнях та запропонувати напрямки для поглибленого вивчення виявлених практик, стратегій та моделей поведінки у рамках культури (субкультури) бідності.

Дослідники матеріалу

Expert

Mikheieva Oksana