Науковий форум “Революція Гідності: на шляху до історії”

На науковому форумі “Революція Гідності: на шляху до історії” обговорять Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Революція Гідності стала унікальним явищем новітньої історії не лише України, а й усього світу, що, безумовно, вплинуло на сучасну геополітичну ситуацію. З іншого боку, події листопада 2013-го – лютого 2014 року є частиною глобального контексту, пов’язаного з протестними рухами останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століття, які діяли не лише на теренах колишнього європейського соцтабору, а й у країнах Азії та Північної Африки. Через специфіку цих подій, які визначаються назагал як революційні, було порушено питання про зміну наукової парадигми теорії революції, і фахівці у галузі суспільних дисциплін мали переглянути сутнісні й основні характеристики революції як історичного та соціального феномена, котрий є поштовхом до трансформації суспільства.

2019 року Національний музей Революції ГідностіУкраїнський католицький університет UCuniversity, Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ініціювали проведення наукового форуму з метою виявлення досліджень про Революцію Гідності, активізації й синхронізації зусиль різних інституцій та окремих учених для закріплення теми Революції Гідності в історичному дискурсі. У ньому взяли участь близько сотні вчених із України, Канади, Польщі.

Цьогорічний науковий форум присвячено темі революцій нового типу, історіографії та методології досліджень протестних рухів, їхніх типологічних і генетичних зв’язків, сутнісних характеристик, причин, перебігу, специфіки, наслідків, а також термінології включно з дефініцією самого поняття “кольорова/оксамитова революція” для позначення явищ такого плану.

Фокус-тема: “Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття”.

Форум має на меті проаналізувати особливості та значення протестних рухів в Україні, інших країнах Європи, Азії та Північної Африки; обговорити проблеми термінології для коректного та науково обґрунтованого визначення таких суспільно-політичних явищ; активізувати обмін досвідом у сфері досліджень протестних рухів новітньої доби українськими й закордонними фахівцями; залучити Революцію Гідності до ширших історичних і геополітичних контекстів.

Тематичні напрями форуму:
– історіографія теорії революції нового типу та протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття;
– методологія дослідження протестних рухів новітньої доби;
– термінологія протестних рухів / кольорових революцій: поняття та дефініції;
– семіотика революційних подій як генератора нових соціальних смислів;
– типологія сучасних революцій: спільне, відмінне, контраверсійне.

До участі у форумі запрошуються історики, соціологи, політологи, філософи, етнологи, правники, філологи, музейники, культурологи та інші дослідники теми протестних рухів / кольорових (оксамитових) революцій постмодерної доби.

Заявки на участь у форумі та резюме доповідей (до 300 слів) організатори просять надсилати до 15 вересня 2020 року. Форма заявки за посиланням: https://cutt.ly/pyVRKS2

Більше інформації тут: https://cutt.ly/dyVRZFG

Резюме доповідей разом із програмою буде опубліковано до початку наукового форуму. За його результатами планується видання збірника матеріалів.

Додаткова інформація: +38 067 793 64 75; naukforum2020@gmail.com

Меню

Науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії"

На науковому форумі “Революція Гідності: на шляху до історії” обговорять Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Революція Гідності стала унікальним явищем новітньої історії не лише України, а й усього світу, що, безумовно, вплинуло на сучасну геополітичну ситуацію. З іншого боку, події листопада 2013-го – лютого 2014 року є частиною глобального контексту, пов’язаного з протестними рухами останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століття, які діяли не лише на теренах колишнього європейського соцтабору, а й у країнах Азії та Північної Африки. Через специфіку цих подій, які визначаються назагал як революційні, було порушено питання про зміну наукової парадигми теорії революції, і фахівці у галузі суспільних дисциплін мали переглянути сутнісні й основні характеристики революції як історичного та соціального феномена, котрий є поштовхом до трансформації суспільства.

2019 року Національний музей Революції ГідностіУкраїнський католицький університет UCuniversity, Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ініціювали проведення наукового форуму з метою виявлення досліджень про Революцію Гідності, активізації й синхронізації зусиль різних інституцій та окремих учених для закріплення теми Революції Гідності в історичному дискурсі. У ньому взяли участь близько сотні вчених із України, Канади, Польщі.

Цьогорічний науковий форум присвячено темі революцій нового типу, історіографії та методології досліджень протестних рухів, їхніх типологічних і генетичних зв’язків, сутнісних характеристик, причин, перебігу, специфіки, наслідків, а також термінології включно з дефініцією самого поняття “кольорова/оксамитова революція” для позначення явищ такого плану.

Фокус-тема: “Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття”.

Форум має на меті проаналізувати особливості та значення протестних рухів в Україні, інших країнах Європи, Азії та Північної Африки; обговорити проблеми термінології для коректного та науково обґрунтованого визначення таких суспільно-політичних явищ; активізувати обмін досвідом у сфері досліджень протестних рухів новітньої доби українськими й закордонними фахівцями; залучити Революцію Гідності до ширших історичних і геополітичних контекстів.

Тематичні напрями форуму:
– історіографія теорії революції нового типу та протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття;
– методологія дослідження протестних рухів новітньої доби;
– термінологія протестних рухів / кольорових революцій: поняття та дефініції;
– семіотика революційних подій як генератора нових соціальних смислів;
– типологія сучасних революцій: спільне, відмінне, контраверсійне.

До участі у форумі запрошуються історики, соціологи, політологи, філософи, етнологи, правники, філологи, музейники, культурологи та інші дослідники теми протестних рухів / кольорових (оксамитових) революцій постмодерної доби.

Заявки на участь у форумі та резюме доповідей (до 300 слів) організатори просять надсилати до 15 вересня 2020 року. Форма заявки за посиланням: https://cutt.ly/pyVRKS2

Більше інформації тут: https://cutt.ly/dyVRZFG

Резюме доповідей разом із програмою буде опубліковано до початку наукового форуму. За його результатами планується видання збірника матеріалів.

Додаткова інформація: +38 067 793 64 75; naukforum2020@gmail.com